Pandas merge() – Îmbinarea a două obiecte DataFrame

Pandas merge() – Îmbinarea a două obiecte DataFrame

Pandas este o bibliotecă Python puternică pentru manipularea și analiza datelor, iar funcția merge() este una dintre cele mai importante funcții din setul său de instrumente. Această funcție permite îmbinarea a două obiecte DataFrame pe baza unei sau mai multor coloane comune, facilitând compararea și combinarea seturilor de date.

Introducere

Îmbinarea este un proces fundamental în analiza datelor care implică combinarea mai multor seturi de date într-un set de date unificat. Aceasta poate fi utilă pentru o varietate de sarcini, cum ar fi:

* Îmbunătățirea calității datelor: Îmbinarea poate fi utilizată pentru a completa datele lipsă sau incorecte dintr-un set de date cu informații dintr-un alt set de date.
* Descoperirea relațiilor: Îmbinarea poate dezvălui relații și tendințe ascunse între diferite seturi de date, oferind noi perspective asupra datelor.
* Simplificarea analizei: Îmbinarea poate simplifica analiza datelor prin combinarea mai multor seturi de date într-un singur set de date cuprinzător, eliminând nevoia de a lucra cu mai multe seturi de date separate.

Tipuri de operații de îmbinare

Funcția merge() din Pandas acceptă mai multe tipuri de operații de îmbinare, fiecare cu propriul său comportament specific:

Îmbinare internă: Îmbină doar rândurile care au valori comune în coloanele de îmbinare din ambele seturi de date.
Îmbinare externă stânga: Îmbină toate rândurile din setul de date din stânga cu rândurile comune din setul de date din dreapta, păstrând rândurile nepotrivite din setul de date din stânga.
Îmbinare externă dreaptă: Similar cu îmbinarea externă stânga, dar păstrează rândurile nepotrivite din setul de date din dreapta.
Îmbinare externă completă: Îmbină toate rândurile din ambele seturi de date, păstrând atât rândurile potrivite, cât și cele nepotrivite.

  Care sunt codurile cutiei secrete 7DS Grand Cross?

Sintaxa funcției merge()

Sintaxa generală a funcției merge() este următoarea:

python
pandas.merge(left, right, on=None, left_on=None, right_on=None, left_index=False, right_index=False, how='inner', indicator=False)

Unde:

* left și right sunt cele două obiecte DataFrame de îmbinat.
* on este coloana sau coloanele comune care vor fi utilizate pentru îmbinare.
* left_on și right_on sunt coloanele specifice din obiectele left și right, respectiv, care vor fi utilizate pentru îmbinare.
* left_index și right_index specifică dacă indexurile obiectelor left și right trebuie utilizate ca coloane de îmbinare.
* how specifică tipul de operație de îmbinare (intern, extern stânga, extern dreapta sau extern complet).
* indicator specifică dacă o coloană indicator trebuie adăugată la setul de date îmbinat, indicând tipul de îmbinare efectuat pentru fiecare rând.

Exemplu de utilizare

Următorul exemplu demonstrează modul de utilizare a funcției merge() pentru a îmbina două obiecte DataFrame:

python
import pandas as pd

Creează două obiecte DataFrame

df1 = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 3],
"nume": ["John", "Mary", "Bob"]
})

df2 = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 4],
"vârsta": [20, 25, 30]
})

Îmbină obiectele DataFrame pe coloana "id"

df_îmbinat = pd.merge(df1, df2, on="id")

Afișează setul de date îmbinat

print(df_îmbinat)

Rezultat:


id nume vârsta
0 1 John 20
1 2 Mary 25

Concluzie

Funcția merge() din Pandas este un instrument puternic pentru îmbinarea obiectelor DataFrame, care oferă o modalitate flexibilă de a combina mai multe seturi de date. Înțelegerea diferitelor tipuri de operații de îmbinare și a sintaxei funcției merge() este esențială pentru a efectua corect îmbinările și pentru a obține rezultatele dorite.

Întrebări frecvente

1. La ce este utilă îmbinarea?
– Îmbinarea este utilă pentru îmbunătățirea calității datelor, descoperirea relațiilor și simplificarea analizei.

2. Care sunt diferitele tipuri de operații de îmbinare?
– Pandas acceptă îmbinări interne, externe stânga, externe dreapta și externe complete.

3. Cum specific coloanele de îmbinare?
– Coloanele de îmbinare pot fi specificate folosind argumentul on sau prin specificarea coloanelor individuale folosind argumentele left_on și right_on.

4. Cum pot utiliza indexurile ca coloane de îmbinare?
– Setați argumentele left_index și right_index la True pentru a utiliza indexurile obiectelor DataFrame ca coloane de îmbinare.

5. Ce este o coloană indicator?
– O coloană indicator este o coloană adăugată la setul de date îmbinat care indică tipul de îmbinare efectuat pentru fiecare rând.

6. De ce ar trebui să utilizez îmbinarea în loc de concatenare?
– Îmbinarea combină rânduri pe baza unor coloane comune, în timp ce concatenarea combină rânduri în ordine succesivă.

7. Cum pot îmbina mai mult de două obiecte DataFrame?
– Utilizați funcția merge() de mai multe ori, îmbinând rezultatele fiecărei îmbinări succesive.

8. Cum pot îmbina obiecte DataFrame cu tipuri de date diferite?
– Pandas va încerca să convertească automat tipurile de date pentru a se potrivi, dar poate fi necesar să efectuați convertirea manuală dacă apar erori.